Beckhoff BC9000 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal ControllerBC9000 | Bộ Điều Khiển Bus Terminal Ethernet TCP/IP

Bộ Điều Khiển Bus Terminal BC9000 là một Bộ Kết Nối Bus với chức năng PLC tích hợp và có giao diện trường cho Ethernet. Đây là một thiết bị con thông minh có thể được sử dụng như một thông minh phi trung tâm trong hệ thống Ethernet. Một đơn vị bao gồm Bộ Điều Khiển Bus Terminal, bất kỳ số lượng bộ kết nối nào từ 1 đến 64, và một bộ kết nối cuối dây.

Bộ Điều Khiển Bus Terminal được lập trình bằng hệ thống lập trình TwinCAT 2 theo tiêu chuẩn IEC 61131-3. Giao diện cấu hình/lập trình của BC9000 được sử dụng để tải chương trình PLC. Nếu sử dụng phần mềm PLC TwinCAT, chương trình PLC cũng có thể được tải thông qua Ethernet.

Trong cài đặt mặc định, các đầu vào và đầu ra của các Bộ Kết Nối Bus kết nối được gán cho bộ điều khiển. Mỗi Bộ Kết Nối Bus Terminal có thể được cấu hình sao cho nó trao đổi dữ liệu trực tiếp qua trường bus với thiết bị tự động hóa cấp cao hơn.

Bộ điều khiển cho việc xử lý tín hiệu phân tán
Bộ Điều Khiển Bus BC9000 và BC9050 hỗ trợ hoạt động của tất cả các loại Bộ Kết Nối Bus. Đối với người dùng, các đầu vào và đầu ra không được xử lý khác biệt so với cách mà các loạt kết nối khác xử lý. Thông tin được cung cấp để sử dụng như một mảng byte trong hình ảnh quá trình của thiết bị tự động hóa.

Các Bộ Kết Nối Bus tương tự và đa chức năng có thể được điều chỉnh cho mỗi ứng dụng cụ thể bằng cách sử dụng bộ cấu hình KS2000. Tùy theo loại, các thanh ghi của các Bộ Kết Nối Bus tương tự chứa phạm vi nhiệt độ, giá trị tăng và đặc điểm tuyến tính hóa. Với KS2000, các thông số cần thiết có thể được đặt trên máy tính. Các Bộ Kết Nối Bus lưu trữ các thiết lập một cách vĩnh viễn và đáng tin cậy.

Việc để bộ điều khiển (PLC, IPC) thực hiện cấu hình của các Bộ Kết Nối Bus là một tùy chọn tiếp theo. PLC hoặc IPC sử dụng các khối chức năng (FB) để đảm nhận việc cấu hình tất cả các thiết bị ngoại vi trong giai đoạn khởi động. Bộ điều khiển có thể, nếu cần, tải lên dữ liệu cấu hình không trung tâm được tạo ra để quản lý và lưu trữ chúng theo cách tập trung. Điều này có nghĩa là không cần thiết phải thực hiện thủ tục cài đặt lại nếu một Bộ Kết Nối Bus được thay thế. Bộ điều khiển thực hiện việc cài đặt mong muốn một cách tự động sau khi bật nguồn.

Hệ thống các PC/PLC hãng Beckhoff:


Hệ thống các module/IO mạng EtherCAT của Beckhoff:


Model/ mã số Beckhoff phổ thông mạng Bus Terminal: