Beckhoff KL2488 | Bus Terminal, 8-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, ground switching


KL2488 | Bộ kết nối Bus, đầu ra số 8 kênh, 24 V DC, 0.5 A,

Bộ kết nối đầu ra số KL2488 (chuyển mạch đất) kết nối các tín hiệu kiểm soát nhị phân từ đơn vị tự động hóa vào các cơ cấu điều khiển ở mức tiến trình với cách ly điện. Nó được bảo vệ chống lại việc kết nối cực ngược và xử lý dòng điện tải với đầu ra được bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch. Bộ kết nối Bus này bao gồm tám kênh, mỗi kênh được chỉ báo trạng thái tín hiệu thông qua đèn LED phát sáng. Nó đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng tiết kiệm không gian trong tủ điều khiển. Công nghệ kết nối được tối ưu hóa cho các tín hiệu đầu vào đơn. Tất cả các thành phần phải sử dụng điểm tham chiếu chung với KL2488. Các liên hệ nguồn được kết nối vòng qua. Các đầu ra được cấp nguồn bởi liên hệ nguồn 0 V. 


Model/ mã số Beckhoff phổ thông mạng Bus Terminal: