KL3102 | Bus Terminal, 2-channel analog input, voltage, ±10 V, 16 bit, differential, Beckhoff


Thương hiệu: Beckhoff
Mã đặt hàng: KL3102
Tình trạng: Thường có sẵn
Giá:  500,000 VNĐ (Used), Hàng NEW  >> Vui lòng liên hệ
Zalo: 

Model/ mã số Beckhoff phổ thông mạng Bus Terminal: