KL2612 | Bus Terminal, relay, 2DO, 125VAC, 30VDC, 0.5A AC, 2A DC


Thương hiệu: Beckhoff
Mã đặt hàng: KL2612
Tình trạng: Thường có sẵn
Giá:  350,000 VNĐ (Used), Hàng NEW  >> Vui lòng liên hệ
Zalo: 

Model/ mã số Beckhoff phổ thông mạng Bus Terminal: