KL4132 | Bus Terminal, 2-channel analog output, voltage, ±10 V, 16 bit, differential, Beckhoff


Thương hiệu: BECKHOFF
Mã đặt hàng: KL4132
Tình trạng: Thường có sẵn
Giá:  500,000 VNĐ (Used), Hàng NEW  >> Vui lòng liên hệ
Zalo: 

Model/ mã số Beckhoff phổ thông mạng Bus Terminal: