EK1100; EtherCAT Coupler


Thương hiệu: Beckhoff
Mã đặt hàng: EK1100
Tình trạng: Thường có sẵn
Giá:  2,000,000 VNĐ (Used), Hàng NEW  >> Vui lòng liên hệ
Zalo: 
Hệ thống các PC/PLC hãng Beckhoff:


Hệ thống các module/IO mạng EtherCAT của Beckhoff:
Model/ mã số Beckhoff phổ thông mạng Bus Terminal:

Xem thêm: