Beckhoff BK1120 | EtherCAT Bus Coupler for standard Bus Terminals


Bộ kết nối Bus EtherCAT BK1120

Bộ kết nối Bus EtherCAT BK1120 là liên kết giữa giao thức EtherCAT ở mức trường và các Bus Terminal. Bộ kết nối chuyển đổi các tín hiệu telegram từ Ethernet 100BASE-TX sang bus terminal nội bộ, độc lập với trường. Một trạm bao gồm một bộ kết nối và tối đa 64 Bus Terminal cùng với một Bus End Terminal. Hình ảnh quy trình của hệ thống EtherCAT được gán tự động. Có thể kết nối tối đa 255 Bus Terminal thông qua sự mở rộng K-Bus.

Các tính năng đặc biệt:
  • Công nghệ kết nối: 2 x ổ cắm RJ45
  • Chiều dài kết nối: lên đến 100 m
  • Kết nối giao thức EtherCAT với Bus Terminal
BK1120 có hai ổ cắm RJ45. Giao diện Ethernet ở trên được sử dụng để kết nối bộ kết nối với mạng; ổ cắm dưới được sử dụng để kết nối tùy chọn với các thiết bị EtherCAT khác trong cùng một đoạn.

Nguồn cung cấp hệ thống và trường, mỗi 24 V DC, được cung cấp trực tiếp tại bộ kết nối. Các Bus Terminal được cung cấp với dòng điện cần thiết cho việc giao tiếp từ điện áp hệ thống được cung cấp. Nguồn cung cấp trường được chuyển tiếp đến các thành phần I/O cá nhân thông qua các liên hệ điện với tới 10 A. Trong mạng EtherCAT, bộ kết nối EK1120 có thể được lắp đặt ở bất kỳ nơi nào trong phần truyền tín hiệu Ethernet (100BASE-TX) - ngoại trừ trực tiếp tại switch. Bộ kết nối EK9000 và EK1000 thích hợp để sử dụng tại switch.

Hệ thống các PC/PLC hãng Beckhoff:


Hệ thống các module/IO mạng EtherCAT của Beckhoff: