EL2889 | EtherCAT Terminal, 16DO, 24V DC


Thương hiệu: Beckhoff
Mã đặt hàng: EL2889
Truyền thông: EtherCAT
Tình trạng: Thường có sẵn
Giá:  500,000 VNĐ (Used), Hàng NEW  >> Vui lòng liên hệ
Zalo: 
Hệ thống các PC/PLC hãng Beckhoff:


Hệ thống các module/IO mạng EtherCAT của Beckhoff:
Xem thêm:

Model/ mã số Beckhoff phổ thông mạng Bus Terminal: