Beckhoff EL2008 | EtherCAT Terminal, 8-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A


EL2008 | EtherCAT Terminal, 8 kênh đầu ra kỹ thuật số, 24 V DC, 0.5 A

Bộ kỹ thuật số đầu ra EL2008 kết nối tín hiệu điều khiển nhị phân 24 V DC từ thiết bị tự động hóa vào các bộ điều khiển tại cấp độ quá trình với cách ly điện. Mỗi EtherCAT Terminal có tám kênh, cho biết trạng thái tín hiệu của chúng thông qua đèn LED phát sáng.

Các tính năng đặc biệt:
  • Kết nối với các loại tải khác nhau (kháng, cuộn, tải đèn)
  • Dòng ra tối đa 0.5 A cho mỗi kênh
  • Đầu ra chống ngắn mạch và bảo vệ ngược cực

Hệ thống các PC/PLC hãng Beckhoff:


Hệ thống các module/IO mạng EtherCAT của Beckhoff: