Beckhoff KL1488 | Bus Terminal, 8-channel digital input, 24 V DC, 3 ms, ground switchingKL1488 | Trạm Bus, Đầu vào kỹ thuật số 8 kênh, 24 V DC, 3 ms

Trạm vào kỹ thuật số KL1488 thu thập tín hiệu điều khiển nhị phân 24 V DC từ mức quy trình và truyền chúng, dưới dạng cách ly điện, đến đơn vị tự động hóa cấp cao hơn. Trạm bus này chứa tám kênh, trạng thái tín hiệu của chúng được chỉ dẫn bằng đèn light emitting diodes (LED). KL1488 có liên hệ nguồn điện 24 V DC làm điểm tham chiếu cho tất cả các đầu vào. Các liên hệ nguồn điện được kết nối thông qua.


Các tính năng đặc biệt:

  • Chuyển đổi mặt đất
  • Không có hiện tượng nảy do công tắc cơ học nhờ bộ lọc đầu vào 3 ms
  • Kết nối trực tiếp các cảm biến đa kênh trong công nghệ kết nối 1 dây trong không gian nhỏ nhất


Model/ mã số Beckhoff phổ thông mạng Bus Terminal: