Beckhoff EL6021 | EtherCAT Terminal, 1-channel communication interface, serial, RS422/RS485EL6021 | EtherCAT Terminal, 1 kênh giao diện truyền thông, giao tiếp nối tiếp, RS422/RS485

Giao diện truyền thông serial EL6021 cho phép kết nối các thiết bị có giao diện RS422 hoặc RS485. Các thiết bị này giao tiếp với thiết bị tự động hóa thông qua bộ kết nối. Kênh truyền thông hoạt động độc lập với hệ thống bus cấp cao ở chế độ full hoặc half duplex với tốc độ lên đến 115.2 kbaud. Việc truyền tín hiệu đối phản theo tiêu chuẩn RS422 đảm bảo tính chống nhiễu cao thông qua tín hiệu cách ly điện.

Kết hợp với TwinCAT Virtual Serial COM Driver (xem TwinCAT Supplements - Communication), EL6021 có thể được sử dụng như một giao diện COM Windows bình thường.

Hệ thống các PC/PLC hãng Beckhoff:


Hệ thống các module/IO mạng EtherCAT của Beckhoff: