Beckhoff EL1008 | EtherCAT Terminal, 8-channel digital input, 24 V DC, 3 ms


EL1008 | Bộ kết nối EtherCAT, 8 kênh đầu vào số, 24 V DC, 3 ms

Bộ kết nối đầu vào số EL1008 thu thập tín hiệu kiểm soát 24 V nhị phân từ mức tiến trình và truyền chúng, dưới dạng cách điện điện, đến đơn vị tự động hóa cấp cao hơn. Mỗi Bộ kết nối EtherCAT có tám kênh, cho biết trạng thái tín hiệu của họ thông qua đèn LED phát sáng.

Đặc điểm đặc biệt:
  • Loại cấu hình đầu vào 1/3
  • Không có hiện tượng nảy do công tắc cơ nhờ bộ lọc đầu vào 3 ms.
Hệ thống các PC/PLC hãng Beckhoff:


Hệ thống các module/IO mạng EtherCAT của Beckhoff: