Beckhoff KL4022 | Bus Terminal, 2-channel analog output, current, 4…20 mA, 12 bit, single-ended
KL4022 | Bộ kết nối Bus, đầu ra tương tự 2 kênh, dòng điện, 4…20 mA, 12 bit, đơn đầu

Bộ kết nối đầu ra tương tự KL4022 tạo ra tín hiệu đầu ra tương tự trong khoảng từ 4 đến 20 mA. Nguồn được cấp đến mức tiến trình với độ phân giải 12 bit và được cách ly điện. Tiềm năng mối tiếp đất cho các kênh đầu ra của Bộ kết nối Bus chung với nguồn 24 V DC. Các giai đoạn đầu ra được cấp nguồn bởi nguồn cung cấp 24 V. Các đèn LED hoạt động cho thấy thông tin về trao đổi dữ liệu với Bộ kết nối Bus Coupler.


Model/ mã số Beckhoff phổ thông mạng Bus Terminal: