Power Supply; 24 VDC - 750-602Mô-đun cung cấp này cung cấp tiềm năng cung cấp tương ứng cho các mô-đun I/O.

Dòng tối đa được cung cấp bởi mô-đun cung cấp là 10 A. Khi cấu hình hệ thống, không được vượt quá tổng dòng này.

Nếu cần dòng cao hơn, phải thêm một mô-đun cung cấp trung gian vào hệ thống.


Nhà sản xuất: Wago

Mã đặt hàng: 750-602

Tình trạng giao hàng: Thường có sẵn


Xem thêm: