Wago 4-channel analog output (750-555)Nhà sản xuất: Wago

Mã đặt hàng: 750-555

Tình trạng giao hàng: Thường có sẵn


Mô-đun đầu ra tương tự này tạo ra tín hiệu chuẩn 4-20 mA.

Tín hiệu đầu ra được cách điện điện và truyền với độ phân giải 12 bit.

Nguồn điện được lấy từ phía lĩnh vực (field side).

Các kênh đầu ra của mô-đun có một tiềm năng đất chung.


Xem thêm: