Wago 4-channel analog output 750-559


Mô-đun đầu ra tương tự này tạo ra tín hiệu chuẩn 0-10 V.

Tín hiệu đầu ra được cách điện điện và truyền với độ phân giải 12 bit.

Nguồn cung cấp hệ thống nội bộ cung cấp nguồn cho mô-đun.

Các kênh đầu ra của mô-đun có một tiềm năng đất chung.


Nhà sản xuất: Wago

Mã đặt hàng: 750-559

Tình trạng giao hàng: Thường có sẵn


Xem thêm: