Wago Fieldbus Coupler CANopen; MCS; ECO - 750-347Nhà sản xuất: Wago

Mã đặt hàng: 750-347

Tình trạng giao hàng: Thường có sẵn


Bộ kết nối ECO Fieldbus được thiết kế cho các ứng dụng có độ rộng dữ liệu thấp trong hình ảnh quy trình. Chúng chủ yếu là các ứng dụng sử dụng dữ liệu quy trình số hoặc chỉ có một lượng nhỏ dữ liệu quy trình tương tự.

Nguồn cung cấp hệ thống được cung cấp trực tiếp bởi bộ kết nối. Nguồn cung cấp trường được cung cấp thông qua một mô-đun nguồn riêng biệt.

Bộ kết nối Fieldbus CANopen phát hiện tất cả các mô-đun I/O được kết nối và tạo hình ảnh quy trình cục bộ.

Hình ảnh quy trình cục bộ được chia thành hai vùng dữ liệu chứa dữ liệu nhận và dữ liệu sẽ được gửi. Dữ liệu quy trình có thể được gửi qua BUS CANopen đến hệ thống điều khiển để xử lý tiếp. Dữ liệu đầu ra quy trình được gửi qua BUS CANopen.

Dữ liệu của các mô-đun tương tự được lưu trữ trong các PDO theo thứ tự mà các mô-đun được kết nối vào bộ kết nối. Các bit từ các mô-đun số được gửi theo từng byte và cũng được ánh xạ trong các PDO. Nếu lượng thông tin I/O số vượt quá tám bit, bộ kết nối tự động bắt đầu với một byte mới.

Tất cả các mục của thư mục đối tượng có thể được ánh xạ theo yêu cầu trong năm Rx PDO và năm Tx PDO.

Toàn bộ hình ảnh quy trình vào và ra có thể được truyền bằng SDOs.

Các mô-đun chèn có thể được đặt thông qua phần mềm.

Xem thêm: