Wago Configuration cable; USB connector - 750-923


Dây Liên lạc USB WAGO kết nối một máy tính (máy tính xách tay) với cả giao diện dịch vụ của Bộ điều kiện Tín hiệu Dòng 857 Series và giao diện cấu hình của Bộ kết nối/Điều khiển Trường I/O WAGO.

Nhà sản xuất: Wago

Mã đặt hàng: 750-923

Tình trạng giao hàng: Thường có sẵn

Lưu ý!

Việc sử dụng Dây Liên lạc USB WAGO 759-923 kết hợp với một số bộ điều khiển trường có thể lập trình yêu cầu các phiên bản firmware cụ thể được liệt kê dưới đây:

  • Đối với thiết bị Beckhoff: Cần có phần mềm KS2000 hoặc TwinCAT
  • Đới với thiết bị Wago: Cần có phần mềm Wago I/O Check, Wago Ethernet Setting, Wago I/O Pro
Phần mềm Driver cho Windows:
Driver cho hệ điều hành Windows XP, Windows 7, Windows 10

Hướng dẫn sử dụng Wago 750-923:
  • Cấu hình địa chỉ IP cho PLC WAGO 750-842, 750-881

  • Upload chương trình PLC WAGO 750-842 về máy tính


  • Hướng dẫn WAGO I/O Check: Dò lỗi, test Mô-đun/ Coupler WAGO không cần lập trình

  • Kiểm tra, dò lỗi và chạy thử các hệ thống I/O Systems 750-xxx của hãng WAGO | IO Check