Wago 2/4-channel analog input (750-464)Nhà sản xuất: Wago

Mã đặt hàng: 750-464

Tình trạng giao hàng: Thường có sẵn


Mô-đun đầu vào tương tự này kết nối trực tiếp với cảm biến trở Pt hoặc Ni và cảm biến biến trở.

Nó có thể hoạt động như một mô-đun 2 kênh (2 dây và 3 dây) hoặc 4 kênh (2 dây).

Mô-đun tự động làm tuyến tính toàn bộ dải nhiệt độ. Lỗi cảm biến (ngắn mạch, đứt dây hoặc vượt quá dải đo) được chỉ dẫn bằng đèn LED màu đỏ.

Mô-đun có thể được cấu hình thông qua WAGO‐I/O‐CHECK hoặc tệp GSD.

Nó có nhiều tùy chọn cài đặt và độ chính xác cao.


Xem thêm: