B&R 3PS465.9, bộ nguồn cho hệ PLC 2005Nhà sản xuất: B&R Industrial Automation GmbH

Mã đặt hàng: 3PS465.9

Thông tin kỹ thuật: 2005 power supply module, 24 VDC, 50 W, with expansion slot

Thiết bị và phụ kiện cho hệ PLC B&R 2005:


Xem thêm: