B&R 3AT350.6 | 2005 analog input module,

4 inputs, PT100 (3-wire connections), -50 to +450°C, order 1x terminal block TB170 separately!


Nhà sản xuất: B&R
Mã đặt hàng: 3AT350.6

Thiết bị và phụ kiện cho hệ PLC B&R 2005:

Xem thêm: