B&R 3DO479.6 |2005 digital output module, 

16 transistor outputs 24 VDC, 0.5 A, 2 electrically isolated output groups, order 1x terminal block TB170 separately!Nhà sản xuất: B&R

Mã đặt hàng: 3DO479.6

Thiết bị và phụ kiện cho hệ PLC B&R 2005:


Xem thêm: