B&R3DI476.6 | 2005 digital input module,

16 inputs 24 VDC, 1.2 ms, sink/source, 4 electrically isolated input groups, order 1x terminal block TB170 separately!


Nhà sản xuất: B&R

Mã đặt hàng: 3DI476.6

Thiết bị và phụ kiện cho hệ PLC B&R 2005:


Xem thêm: