WAGO 750-494 | 3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 1 AMô-đun Đo Điện 3 Pha 750-494 đo các dữ liệu điện trong mạng cung cấp ba pha.


Điện áp được đo thông qua kết nối mạng đến các điểm kẹp L1, L2, L3 và N.


Dòng của ba pha được đưa vào IL1, IL2, IL3 và IN thông qua các bộ biến áp dòng điện.


Mô-đun đo công suất 3 pha truyền tất cả các thông số (ví dụ: công suất phản ứng/ứng với thực tế, tiêu thụ năng lượng, hệ số công suất, góc pha, tần số, quá áp/thiếu áp) trực tiếp vào hình ảnh quy trình, mà không cần yêu cầu sức mạnh tính toán cao từ bộ điều khiển. Cả thông số chi tiết và phân tích sóng cơ học lên đến sóng bậc 41 cho phép phân tích mạng mở rộng qua bus trường. Những thông số này cho phép người điều hành tối ưu hóa nguồn cung cấp cho một động cơ hoặc máy móc, bảo vệ hệ thống khỏi hỏng hóc và lỗi. Màn hình tứ diện hiển thị loại tải (cuộn cảm, tụ) và xem xét xem nó có phải là người tiêu thụ hay người sản xuất năng lượng.