Nhà sản xuất: Transcend

Cổng giao tiếp với máy tính: USB

Định dạng thẻ hỗ trợ: CFast

Dung lượng thẻ nhớ: Không giới hạn

Tình trạng giao hàng: Thường có sẵn