750-347 | Fieldbus Coupler CANopen; MCS; ECO- Hình ảnh lắp đặt thiết bị 750-347 lên tủ điện thực tế


- Hướng dẫn sử dụng Wago 750-347 với PLC Schneider TM241CEC24T

Bộ kết nối trường bus ECO được thiết kế cho các ứng dụng có độ rộng dữ liệu thấp trong hình ảnh quy trình. Đây chủ yếu là các ứng dụng sử dụng dữ liệu quy trình kỹ thuật số hoặc chỉ có số lượng nhỏ dữ liệu quy trình tương tự.

Nguồn cung cấp hệ thống được cung cấp trực tiếp bởi bộ kết nối. Nguồn cung cấp trường được cung cấp thông qua một mô-đun nguồn cung cấp riêng biệt.

Bộ kết nối trường bus CANopen phát hiện tất cả các mô-đun I/O được kết nối và tạo ra một hình ảnh quy trình cục bộ.

Hình ảnh quy trình cục bộ được chia thành hai vùng dữ liệu chứa dữ liệu nhận được và dữ liệu cần gửi. Dữ liệu quy trình có thể được gửi qua bus CANopen đến một hệ thống điều khiển để xử lý tiếp. Dữ liệu đầu ra quy trình được gửi qua bus CANopen.

Dữ liệu của các mô-đun tương tự được lưu trữ trong các PDO theo thứ tự mà các mô-đun được kết nối vào bộ kết nối. Các bit từ các mô-đun kỹ thuật số được gửi byte từng byte và cũng được ánh xạ trong các PDO. Nếu lượng thông tin I/O kỹ thuật số vượt quá tám bit, bộ kết nối sẽ tự động bắt đầu với một byte mới.

Tất cả các mục của thư mục đối tượng có thể được ánh xạ theo yêu cầu trong năm Rx PDOs và năm Tx PDOs.

Toàn bộ hình ảnh quy trình nhập và xuất có thể được truyền bằng SDOs.

Các mô-đun khoảng trống có thể được đặt thông qua phần mềm.

Nhà sản xuất: WAGO
Mã đặt hàng: 750-347