NJ301-1100 | Sysmac NJ3 CPU, 5 MB memory, built-in EtherCAT (4 servo axes, in total 192 EtherCAT nodes) and EtherNet/IP


Thông số kỹ thuật

Chức năng điều khiển Điều khiển chuyển động, Điều khiển chuỗi
Số trục đồng bộ tối đa 4
Số trục tối đa (bao gồm ảo) 15
Thời gian chu kỳ nhiệm vụ chính 0.5 ms
Bộ nhớ chương trình 5 MB
Bộ nhớ biến 2.5 MB
Cổng giao tiếp EtherCAT Master, EtherNet/IP, USB
Tùy chọn giao tiếp CAN, CompoNet Master, DeviceNet Master, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, MODBUS Master, MODBUS Slave, PROFIBUS DP Master, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Master, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485
Số nút I/O từ xa tối đa 192
Hệ thống I/O CJ I/O Bus
Số đơn vị mở rộng tối đa 40
Chiều cao sản phẩm (không đóng gói) 96 mm
Chiều rộng sản phẩm (không đóng gói) 90 mm
Chiều sâu sản phẩm (không đóng gói) 150 mm
Trọng lượng sản phẩm (không đóng gói) 530 g