CJ2M-CPU31 | CPU with built-in EtherNet/IP port, 5K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max.


Thông số kỹ thuật
Dung lượng chương trình 25 K bước
Dung lượng bộ nhớ dữ liệu 64 K từ
Thời gian thực thi logic 0.04 µs
Số đơn vị mở rộng tối đa 40
Số điểm I/O cục bộ tối đa 2560
Số lượng I/O kỹ thuật số tích hợp 0
Cổng giao tiếp EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB
Chiều cao sản phẩm (không đóng gói) 90 mm
Chiều rộng sản phẩm (không đóng gói) 62 mm
Chiều sâu sản phẩm (không đóng gói) 84.5 mm
Trọng lượng sản phẩm (không đóng gói) 190 g