750-333 | Fieldbus Coupler PROFIBUS DP; 2nd Generation; 12 MBd Wago
Bộ kết nối Fieldbus 750-333 ánh xạ dữ liệu ngoại vi của tất cả các mô-đun I/O trong Hệ thống WAGO trên mạng PROFIBUS DP.

Trong quá trình khởi tạo, bộ kết nối xác định cấu trúc mô-đun của nút và tạo hình ảnh quá trình của tất cả các tín hiệu vào và ra. Các mô-đun có độ rộng bit nhỏ hơn tám được nhóm vào một byte để tối ưu không gian địa chỉ.

Hơn nữa, có thể vô hiệu hóa các mô-đun I/O và điều chỉnh hình ảnh của nút theo các tín hiệu kết nối mà không cần phải sửa đổi ứng dụng điều khiển hiện tại.

Khái niệm chẩn đoán dựa trên chẩn đoán liên quan đến ID và kênh theo tiêu chuẩn EN 50170. Điều này loại bỏ nhu cầu lập trình các mô-đun để đánh giá dữ liệu chẩn đoán cụ thể của nhà sản xuất.