Swissbit 4GB, Industrial compact flash card


Đặc điểm của sản phẩm:
- Sử dụng MLC Flash ở chế độ pSLC với 20,000 chu kỳ Program/Erase và everbit™ Reduced Write Amplification.
- Cân bằng độ mòn toàn cầu, động và tĩnh để tối đa hóa sự bền của hệ thống ghi.
- Lớp Flash Translation Layer (FTL) ở chế độ trang cho hiệu suất ghi và độ bền hàng đầu trong ngành.
- Quản lý Dữ liệu
  - Quản lý Đọc Gây Nhiễu và Làm Mới Dữ Liệu Động để tối đa hóa sự giữ lại.
  - Chế độ chủ động: Quét Phương Tiện Nền.
- Cải tiến tuổi thọ
  - Remapping Khối Xấu Động.
  - Giảm Amplification Ghi.
  - Thu gom rác thông minh.
- Quản lý mất điện bất ngờ.
- Tốc độ giao diện lên đến UDMA6, MDMA4, tốc độ giao diện PIO6 (tối đa 133 MB/s burst).
- Hỗ trợ Bộ tính năng Bảo mật.
- Tối ưu hóa cho thời gian khởi động nhanh.
- Cập nhật Firmware tại chỗ mà không mất dữ liệu người dùng.
- Công nghệ tự giám sát, phân tích và báo cáo chi tiết (S.M.A.R.T.).
- Quản lý Vòng đời.
- Quản lý "Locked" BOM kiểm soát.
- Công cụ Swissbit Life Time Monitoring (SBLTM) và SDK cho SBLTM (theo yêu cầu).

Tại sao chọn Swissbit?
Swissbit tập trung vào thiết kế, phát triển, sản xuất và hỗ trợ các giải pháp bộ nhớ và lưu trữ hàng đầu cho thị trường OEM/ODM toàn cầu. Là một nhà cung cấp toàn cầu, Swissbit nhận ra và đáp ứng các yêu cầu ứng dụng cao cấp của khách hàng trong các lĩnh vực công nghiệp, Netcom và ô tô hiện nay bằng cách cung cấp sản phẩm và dịch vụ hàng đầu trong ngành, với sự chú trọng không thỏa hiệp vào việc tạo ra giá trị và chất lượng tổng thể.

Nhà sản xuất: Swissbit
Dung lượng: 4GB
Phân loại: CF (Industrial compact flash card)