Swissbit SFCF4096H1AF2TO-I-QT-523-STDThẻ nhớ Công nghiệp Compact Flash, C-500, 4 GB, Flash SLC, -40°C đến +85°C

Nhà sản xuất: Swissbit
Mã đặt hàng: SFCF4096H1AF2TO-I-QT-523-STD