WAGO 750-842 | Controller ETHERNET; 1st Generation
Bộ điều khiển ETHERNET kết hợp chức năng điều khiển, giao diện I/O và ETHERNET trong một thiết bị duy nhất.

Lập trình ứng dụng tuân thủ IEC 61131-3.

Các khối chức năng cho phép lập trình cả máy khách và máy chủ thông qua các API socket cho tất cả các giao thức truyền tải (ví dụ: TCP, UDP).

Tính năng và ứng dụng:
- Điều khiển phân tán để tối ưu hóa hỗ trợ cho PLC hoặc PC
- Chia ứng dụng phức tạp thành các đơn vị có thể kiểm tra riêng lẻ
- Phản ứng lỗi có thể lập trình được trong trường hợp sự cố trường bus
- Tiền xử lý tín hiệu để giảm bớt các truyền tải trường bus
- Điều khiển trực tiếp các thiết bị ngoại vi để có thời gian phản hồi hệ thống nhanh hơn
- Bộ điều khiển độc lập, nhỏ gọn.

Video demo: