Beckhoff EK1100 | EtherCAT Coupler


EK1100 | Bộ kết nối EtherCAT

Bộ kết nối EtherCAT EK1100 là liên kết giữa giao thức EtherCAT ở cấp trường và các Bộ kết nối EtherCAT. Bộ kết nối chuyển đổi các thông điệp truyền qua từ Ethernet 100BASE-TX sang biểu diễn tín hiệu E-bus. Một trạm bao gồm một bộ kết nối và bất kỳ số lượng Bộ kết nối EtherCAT nào được phát hiện tự động và hiển thị cá nhân trong hình ảnh quy trình.

Đặc điểm đặc biệt:

- Công nghệ kết nối: 2 x ổ cắm RJ45
- Độ dài kết nối: lên đến 100 m
- Số lượng Bộ kết nối EtherCAT trong hệ thống tổng thể: lên đến 65,535

EK1100 có hai ổ cắm RJ45. Giao diện Ethernet phía trên được sử dụng để kết nối bộ kết nối với mạng; ổ cắm phía dưới được sử dụng để kết nối tùy chọn các thiết bị EtherCAT khác trong cùng một đoạn. Ngoài ra, một nút EtherCAT hoặc một tiện ích EtherCAT có thể được sử dụng để mở rộng hoặc để thiết lập một cấu trúc topologii dạng dây hoặc sao.

Nguồn cung cấp hệ thống và trường, mỗi nguồn 24 V DC, được cung cấp trực tiếp tại bộ kết nối. Các Bộ kết nối EtherCAT được kết nối sẽ được cung cấp với dòng điện cần thiết cho việc giao tiếp từ điện áp hệ thống được cung cấp. Bộ kết nối có thể cung cấp tối đa 5 V và 2 A. Nếu cần dòng điện cao hơn, các kẹp cấp điện như EL9410 phải được tích hợp. Nguồn cấp trường được chuyển tiếp đến các thành phần I/O cá nhân thông qua các liên hệ điện năng với dòng điện lên đến 10 A.

Trong mạng EtherCAT, EK1100 có thể được lắp đặt ở bất kỳ đâu trong phần chuyển tiếp tín hiệu Ethernet (100BASE-TX) - trừ trực tiếp tại công tắc. Các bộ kết nối EK9000 và EK1000 phù hợp để sử dụng tại công tắc.

Mã đặt hàng: EK1100
Nhà sản xuất: Beckhoff