Optex BGS-Z30N   • Cảm biến laser và LED hẹp công suất cao
  • Phát hiện chênh lệch độ cao cực kỳ chính xác do hysteresis thấp
  • Có 2 phạm vi cảm biến với các mô hình laser và 3 phạm vi cảm biến với các mô hình LED
  • Thời gian phản ứng nhanh chóng là 250μs đối với mô hình laser và 500μs với mô hình LED

Nhà sản xuất: Optex
Mã đặt hàng: BGS-Z30N

Video về cảm biến Optex: