KL2134 | Bus Terminal, 4-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, reverse voltage protection


KL2134 | Bus Terminal, Đầu ra kỹ thuật số 4 kênh, 24 V DC, 0.5 A, bảo vệ ngược điện áp

Bộ kết nối kỹ thuật số KL2134 kết nối các tín hiệu điều khiển nhị phân từ đơn vị tự động hóa tới các bộ kích hoạt ở mức tiến trình với cách điện điện. KL2134 được bảo vệ chống kết nối cực ngược. Bus Terminal chứa bốn kênh chỉ ra trạng thái tín hiệu của chúng bằng đèn LED phát sáng.

Mã đặt hàng: KL2134
Nhà sản xuất: Beckhoff