KL1104 | Bus Terminal, 4-channel digital input, 24 V DC, 3 ms, 2-/3-wire connection


KL1104 | Bus Terminal, Đầu vào kỹ thuật số 4 kênh, 24 V DC, 3 ms, kết nối 2-/3-dây


Bộ kết nối KL1104 đầu vào kỹ thuật số thu thập các tín hiệu kiểm soát nhị phân 24 V DC từ mức tiến trình và truyền chúng, dưới dạng cách điện điện, đến đơn vị tự động hóa cấp cao hơn. Bus Terminal chứa bốn kênh chỉ ra trạng thái tín hiệu của nó bằng đèn LED phát sáng.


Đặc điểm đặc biệt:

  • Loại đặc tuyến vào 1/3
  • Không có hiện tượng nhảy do công tắc cơ nhờ bộ lọc đầu vào 3 ms
  • Kết nối nguồn cung cấp cảm biến +24 V DC và 0 V DC
Nhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: KL1104