EL4022 | EtherCAT Terminal, 2-channel analog output, current, 4…20 mA, 12 bitEL4022 là một thiết bị EtherCAT Terminal, với 2 kênh đầu ra tín hiệu analog, dòng điện, trong khoảng từ 4 đến 20 mA, với độ phân giải 12 bit.


Thiết bị EL4022 tạo ra các tín hiệu trong khoảng từ 4 đến 20 mA. Nguồn điện được cung cấp cho mức tiến trình với độ phân giải 12 bit và được cách điện điện lý. Tiềm năng mát đất cho các kênh đầu ra của EtherCAT Terminal là chung với nguồn cung cấp 24 V DC. Các giai đoạn đầu ra được cung cấp bởi nguồn cung cấp 24 V. EL4022 kết hợp hai kênh trong một vỏ. Trạng thái tín hiệu của EtherCAT Terminal được chỉ dẫn bằng đèn LED phát sáng.


Nhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: EL4022