EL3124 | EtherCAT Terminal, 4-channel analog input, current, 4…20 mA, 16 bit, differential


EL3124 | EtherCAT Terminal, Đầu vào analog 4 kênh, dòng điện, 4…20 mA, 16 bit, chênh lệch

Bộ kết nối EtherCAT EL3124 xử lý tín hiệu trong khoảng từ 4 đến 20 mA. Dòng điện được số hóa với độ phân giải 16 bit và được truyền đi, dưới dạng cách điện điện, đến thiết bị tự động hóa cấp cao hơn. Các kênh đầu vào của Bộ kết nối EtherCAT có đầu vào chênh lệch và có một tiềm năng đất chung, nội bộ. EL3124 kết hợp bốn kênh trong một vỏ chung. Tình trạng dây mở hoặc quá tải được phát hiện và trạng thái của terminal được truyền đến bộ điều khiển thông qua E-bus. Bộ kết nối EtherCAT chỉ ra trạng thái tín hiệu của mình bằng đèn LED phát sáng. Các LED lỗi chỉ ra tình trạng quá tải và dây bị đứt.

Nhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: EL3124