EK1122 | 2-port EtherCAT junctionEK1122 là một thiết bị "2-port EtherCAT junction" hoặc nút giao thông EtherCAT 2 cổng. Nó được sử dụng trong một đoạn EtherCAT Terminal ở bất kỳ vị trí nào giữa các EtherCAT Terminals và cho phép cấu hình các topologies sao EtherCAT. Một trạm nút sao EtherCAT modul có thể được thực hiện bằng cách sử dụng nhiều đơn vị EK1122 trong một trạm.


Các tính năng đặc biệt:

  • Công nghệ kết nối: 2 x ổ cắm RJ45
  • Độ dài kết nối: lên đến 100 m
  • Có thể được sử dụng để cấu hình một topology sao EtherCAT

EK1122 có hai ổ cắm RJ45, cho phép kết nối một cáp Ethernet với cổng RJ45 và thiết lập kết nối với một đoạn EtherCAT khác hoặc với các thiết bị EtherCAT cá nhân. EK1122 hỗ trợ việc kết nối và ngắt kết nối các đoạn EtherCAT trong quá trình hoạt động (Hot Connect).


Nhà sản xuất: Beckhoff

Mã đặt hàng: EK1122

Mạng truyền thông: EtherCAT