BK3120 | PROFIBUS Economy plus Bus Coupler


BK3120 | Bộ kết nối Bus PROFIBUS Economy plus


Phiên bản Economy plus mở rộng loạt Bus Coupler PROFIBUS BK3xx0 hiện có. Công nghệ mở rộng K-bus cho phép kết nối đến 255 Bus Terminals được phân bố không gian với một Bus Coupler. BK3120 đã được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu tự động hóa. Các giao thức PROFIBUS loại bỏ hoạt động FMS để có thể chuyển dữ liệu người dùng hơn trong chế độ DP, có thể lên đến 128 byte inputs và 128 byte outputs đối với loại Bus Coupler này. BK3120 tích hợp các dịch vụ PROFIBUS DP V1. Các dịch vụ này cho phép truy cập trực tiếp vào bộ đăng ký Bus Coupler và các Bus Terminals phức tạp để, ví dụ, thay đổi tham số hoặc thiết lập/sửa đổi giá trị giới hạn cho các Bus Terminals analog.


Tốc độ baud lên đến 12 Mbaud được tự động nhận diện bởi Bus Coupler, cho phép tốc độ truyền dẫn được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của quy trình kỹ thuật cụ thể.


Nhà sản xuất: Beckhoff

Mã đặt hàng: BK3120