WAGO 750-555  | 4-channel analog output; 4 … 20 mA


Nhà sản xuất: WAGO

Mã đặt hàng: 750-555


Video hướng dẫn đo/ kiểm tra module 750-555 thực tế:Mô tả kỹ thuật tổng quan về 750-555:

  • Module đầu ra tín hiệu tương tự này tạo ra các tín hiệu tiêu chuẩn 4–20 mA.
  • Tín hiệu đầu ra được cách điện điện và truyền với độ phân giải là 12 bit.
  • Nguồn điện được cung cấp từ phía trường.
  • Các kênh đầu ra của mô-đun có một tiềm năng đất chung.