750-610 | Power Supply; 24 VDC; fuse holder; Diagnostics


Nhà sản xuất: Wago

Mã đặt hàng: 750-610

Chủng loại: Module nguồn với cầu chì bảo vệ