Siemens S7-1200 vs Schneider ATV312 | Truyền thông Modbus PLC với Biến tần


Ghi chú:
Hình ảnh, video minh họa được thực hiện với:
- PLC Siemens S7-1200
- Biến tần Schneider Altivar ATV312
- Phần mềm lập trình PLC Siemens TIA Portal
- Phần mềm cài đặt biến tần Schneider SoMove

Các bước thực hiện lập trình PLC Siemens điều khiển biến tần Schneider giao thức Modbus RTU:
1. Trong phần mềm Siemens TIA Portal
- Khai báo CPU và mô-đun truyền thông CB1241
- Khai báo thông số mạng truyền thông Modbus RTU


2. Chuẩn bị ô nhớ để lưu trữ và điều khiển biến tần


3. Viết chương trình điều khiển biến tần cơ bản


4. Download chương trình xuống PLC Siemens S7-1200 và chạy thử