Hướng dẫn kết nối PLC Schneider M241 với biến tần Schneider Altivar ATV312 điều khiển qua mạng CAN Open

Hình ảnh minh họa, video được thực hiện với:
- PLC Schneider Modicon M241
- Biến tần Schneider Altivar ATV312
- Phần mềm lập trình PLC Schneider SoMacine
- Phần mềm kết nối biến tần SoMove

1. Khai báo cấu hình phần cứng PLC, biến tần trong phần mềm SoMachine
- Khai báo mã PLC Schneider và Module mở rộng đi kèm (nếu có).
- Khai báo biến tần ATV312 trong mạng CAN Open.


2. Viết chương trình PLC điều khiển biến tần
- Lập trình một đoạn chương trình ngắn để kết nối PLC với Biến tần
- Truy cập vào vùng nhớ để đọc trạng thái cũng như điều khiển


3. Download chương trình xuống PLC và chạy thử