Schneider LMC 20 |  Lexium motion servo drive Controller - 24 V DC - 0.4 A


Mã đặt hàng: LMC20
Nhà sản xuất: Schneider
Chủng loại: PLC motion servo

Xem thêm:Schneider LMC bao gồm một số model như: LMC10, LMC20, LMC20A1307, LMC20A1309