PLC Siemens vs Wago via Modbus TCP/IP | Kết nối truyền thông 750-352/ 750-362 với S7-1200


Ghi chú:
Video và hình ảnh minh họa được thực hiện với:
- PLC Siemens S7-1200
- Coupler TCP Wago 750-362 (750-352 tương tự)
- Phần mềm lập trình PLC Siemens TIA Portal

Các bước thực hiện lập trình PLC Siemens điều khiển Module Wago mạng TCP/IP

1. Cài đặt địa chỉ IP cho Wago 750-362
- Đặt địa chỉ IP cho coupler Wago cùng lớp mạng với PLC Siemens bằng phần mềm Wago Ethernet Setting

2. Khai báo cấu hình phần cứng và đặt địa chỉ IP cho PLC
- Đặt địa chỉ IP cho PLC Siemens S7-1200 cùng lớp mạng với Wago 750-352/ 750-362


3. Viết chương trình PLC
- Khai báo địa chỉ bộ nhớ để giao tiếp truyền thông với 750-362
- Viết chương trình cơ bản để điều khiển module Wago4. Download chương trình xuống PLC và chạy thử