Beckhoff BK3110: Mô-đun mạng Profibus


Bộ kết nối Bus Coupler BK3110 kết nối hệ thống PROFIBUS với các khối terminal điện tử, có thể được mở rộng theo kiểu modul. Một bộ bao gồm Bus Coupler, bất kỳ số lượng terminal nào lên đến 64 và một terminal cuối cùng.

Bus Coupler nhận diện các terminal được kết nối và tự động tạo ra các liên kết giữa các đầu vào/đầu ra với các byte của hình ảnh quy trình. Tín hiệu đầu vào/đầu ra đầu tiên được chèn vào bit đầu tiên của một byte (LSB), bắt đầu từ bên trái. Bus Coupler chèn thêm tín hiệu trong byte này. Các đầu vào và đầu ra được phân tách rõ ràng. Bus Coupler tự động bắt đầu một byte khác nếu số lượng đầu vào hoặc đầu ra vượt quá 8 bit.

Các tệp dữ liệu loại Beckhoff GSE và kiểu cho Bus Couplers hỗ trợ các tùy chọn Bus Terminal và có thể được tải trong phần mềm cấu hình chủ tương ứng để hỗ trợ quy hoạch và thiết kế. Các cấu hình và tham số khác nhau cho Bus Coupler có thể được chọn thông qua các tệp dữ liệu loại Beckhoff GSE.