EP2308-0002 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 3 ms, 0.5 A, M12


Nhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: EP2308-0002
Phân loại: Hộp box EtherCAT

Hộp EtherCAT EP2308-0002 kết hợp bốn đầu vào kỹ thuật số (hai ổ cắm M12 ở phía trên) và bốn đầu ra kỹ thuật số (hai ổ cắm M12 ở phía dưới) trong một thiết bị. Các đầu vào có bộ lọc 3.0 ms. Các đầu ra xử lý dòng tải lên đến 0.5 A và chống ngắn mạch, đồng thời được bảo vệ chống nghịch cực. Trạng thái tín hiệu được chỉ định bằng đèn LED. Các tín hiệu được kết nối qua đầu cắm loại vít M12.

Việc cung cấp điện cho các cảm biến kết nối được thực hiện thông qua một mô-đun trình điều khiển nội bộ, chống ngắn mạch, với tổng công suất 0.5 A cho tất cả các cảm biến. Các đầu ra được cung cấp qua UP. Tất cả các đầu ra đều chống ngắn mạch và được bảo vệ chống nghịch cực.