EL2004 | EtherCAT Terminal, 4-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A
Bộ terminal đầu ra số EL2004 kết nối các tín hiệu điều khiển nhị phân 24 V DC từ thiết bị tự động hóa đến các cơ cấu thực hiện ở cấp độ quy trình với cách điện điện. Terminal EtherCAT này bao gồm bốn kênh và chỉ định trạng thái tín hiệu thông qua đèn LED.

Đặc điểm nổi bật:
  • Kết nối với các loại tải khác nhau (ohmic, cảm ứng, tải đèn)
  • Dòng ra tối đa 0.5 A mỗi kênh
  • Đầu ra chống ngắn mạch và bảo vệ chống nghịch cực