Beckhoff EL3052 | EtherCAT Terminal, 2-channel analog input, current, 4…20 mA, 12 bit, single-ended


Nhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: EL3052
Mạng truyền thông: EtherCAT
Chức năng: Ngõ vào tín hiệu analog

Tình trạng giao hàng: Thường có sẵn